Galerie

Bert Boogaard | Stephen Wilks

19.10.13 - 07.12.13

keramiek | fles | verf


Galerie Paul Andriesse toont van 19 oktober tot en met 1 december 2013 werk van Bert Boogaard en Stephen Wilks. Van Boogaard is een installatie van 14 glazen flessen te zien uit 2002. Wilks exposeert nieuw werk in keramiek dat hij onder de tentoonstellingstitel Vessels met elkaar in verband brengt. In het getoonde werk van beide kunstenaars worden onbeduidende gebruiksvoorwerpen als flessen, meetlint of schalen door Boogaard en Wilks ontdaan van hun alledaagsheid.

 

Stephen Wilks (Bridgwater, 1964) is vooral bekend om zijn performances Animal Farm en Trojan Donkey, waarmee hij zich satirisch en kritisch uitlaat over de verhouding tussen dier en mens. Galerie Paul Andriesse toonde deze werken in 2008 en 2010. In zijn vorige galerietentoonstelling Timelines in 2012 liet Wilks voor het eerst beelden in keramiek zien. Veel van deze werken borduurden voort op de eerdere thematiek van het mens-dier universum. Daarnaast toonde Wilks een aantal flessen in keramiek. Het zijn letterlijke afgietsels van de alomtegenwoordige waterfles, een gebruiksvoorwerp dat even futiel als beladen is in een wereld waarin anno 2012 wereldwijd meer dan 780 miljoen mensen geen toegang hebben tot veilig drinkwater. Wilks toont de alledaagse drager voor water de ene keer verfomfaaid, dan weer statig rechtop, en soms manshoog. In het oog springt ook de craquelé, een wirwar van fijne lijntjes en barsten in het glazuur, die in het geval van de waterflessen een ongerijmde associatie met eeuwenoud aardewerk oproept. In een zeer recent werk van Wilks, de keramieken schaal, heeft de craquelé een andere betekenis. De groot formaat vessel of schaal verwijst naar een filosofie ontleend aan Kabbalah. In deze filosofie staat de vessel symbool voor de menselijke ziel, een drager die de zegeningen van God ontvangt. Wilks refereert met zijn werk aan het uiteenspatten van de vessel, shevirat ha-kelim.

 

Bert Boogaard (Amsterdam, 1952) werd opgeleid als werktuigbouwkundige en in zijn werk resoneert deze technische achtergrond. Zijn schilderijen, monotypes en sjabloondrukken zijn veelal opgebouwd uit composities van lijnen en rasters, ballen of ruiten, uit geometrische vormen en sierlijke krullen. Elke compositie, hoe uitbundig ook, is echter terug te voeren op de strakke en uitgebalanceerde regie van de mathematische benadering. Voorafgaand aan elk werk maakt Boogaard een constructietekening, waarin de compositie tot in het kleinste detail wordt berekend en exact uitgevoerd met sjablonen. Ondanks deze wiskundige benadering ogen zijn werken veelal transparant en vrolijk. Boogaards kleurenpalet, dat ontleend lijkt aan jellybean-snoepjes, is hierbij zeker beeldbepalend. Zijn installatie van flessen uit 2002 die momenteel bij Galerie Paul Andriesse te zien is, weerspiegelt eenzelfde transparantie en kleurgebruik. Typerend is de zekere mate van toeval die Boogaard lijkt te hebben toegelaten. De verf die Boogaard heeft aangebracht op de monden van de wijnflessen, vormt op iedere afzonderlijk fles een ijl patroon van verticale lijnen.